به وب سایت خدمات حمل و نقل غیر موتوری شهرداری تهران خوش آمدید
جهت ثبت نام اینترنتی در این سامانه و رهگیری ثبت نام از لینک های زیر استفاده نمایید

رهگیری ثبت نام

این ثبت نام صرفا جهت تسریع در ارائه خدمات در اولین مراجعه شما به خانه های دوچرخه این حوزه خواهد بود و طی مراحل ثبت نام هیچ گونه حقوق خاصی را برای ثبت نام کننده ایجاد نخواهد کرد


  اپلیکیشن موبایل خانه دوچرخه (نسخه اندروید)