پویش سه شنبه های بدون خودرو، کمپینی است با هدف استفاده کمتر از خودروهای تک سرنشین تا شهروندان، حداقل در روزهای سه شنبه به جای استفاده از خودروی شخصی، گزینه هایی مثل دوچرخه سواری، پیاده روی، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و یا استفاده از خودروی اشتراکی را برای ترددهای روزمره جایگزین کنند. لازم به ذکر است به دوچرخه سوارانی که در کمپین سه شنبه های بدون خودرو شرکت می کنند، امتیاز بیشتری تعلق می گیرد.